Branch - Bransch

Branch eller bransch

Branch, enligt uppslagsverken är det en gren, trädgren eller kvist. Men ordet branch kan även vara en förgrening eller variant inom versionhantering, tex programmering och utveckling där branch innebär en förgrening av flödet i en applikation.

Ordet branch är också snarlikt ordet bransch som innebär ett område, en gren eller ett fack inom tex affärs, näringslivs- eller yrkesverksamhet (en separat del av) (se synonym bransch).

Branch

Branscher

Exempel på olika branscher (företagsbranscher)

  • Hotell och restaurang
  • Hälso- och sjukvård
  • Transport
  • Kommunal (sektorn)
  • Måleri
  • Industri
  • Energi
  • Livsmedel

Branschorganisationer

Många företagsbranscher har egna branschorganisationer, intresseorganisationer, var syfte är att främja dess bransch och skapa en sammanhållning företagen / medlemmarna emellan. Dom kan tex arbeta aktiva för att förbättra förhållanden, gemensamma inriktningar osv. (se synonym branschorganisation)

Branschnyheter

På samma sätt som att branscherna har sina egna organisationer, har dom ofta även egna nyheter, i samma syfte som organsiationen i dig har, att främja och sprida dess utveckling och information.

Gilla oss så vi dig!