Branch definition

Vad är definitionen av ordet Branch?

Definition av branch, branch kan innebära gren, trädgren eller kvist - ordet branch förekommer även inom programmering och utveckling av programvaror, där har branch definieras som en förgrening, ett vägval, ett alternativ för flödet i applikationen. Det kan innebära flera parallella flöden i mjukvaran med olika kod som utförs, ungefär som en vägförgrening.

Engelsk definition

Branch (engelska) - a division of some larger or more complex organization. - a division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant.

Branch kan även betyda en filial av ett företag som finns utomlands och vill öppna en lokal del i Sverige, genom att öppna en branch får dom en lokal filial med sin egna administration och organisationsnummer.

Gilla oss så vi dig!