Hur stavas branch

Hur stavar man till ordet Bransch?

Ordet branch kan betyda just "branch" men det förekommer ofta att ordet är en felstavning av det liknande ordet "bransch". Hur man stavas branch beror alltså på vilken innebörd man vill att ordet ska ha.

Ordvarianter av branch

  • branch
  • branchen
  • brancher
  • brancherna

Gilla oss så vi dig!